Over Ons

In een samenleving van alsmaar toenemende emancipatie is het tijd voor een tegengeluid. Niet de uitwassen van de Islam, maar de oprukkende macht van de vrouw is de grootste bedreiging voor de mannelijke samenleving. Stemrecht voor vrouwen: vooruit. Gelijke behandeling: toe maar. Vrouwen in topfuncties die hetzelfde verdienen als wij mannen? Het moet niet gekker worden. Het is tijd voor een tegengeluid. Wij bieden u als lotgenoot een stukje verlichting in de tijd waarin de wereld steeds verder wordt bevuild met vrouwelijk gewauwel.

Wanneer wij op zondagavond ons mentaal voorbereiden op de week die voor ons ligt als kostwinner, dan zou het prettig zijn als moeder de vrouw even haar klep houdt. Even geen gezever over de vuilnisbak die nog naar buiten moet of die valse collega van haar. En helemaal verschrikkelijk zijn die eindeloze gesprekken die ze met uw schoonmoeder voert in de enige ruimte waar een fatsoenlijke televisie staat opgesteld. Mens ga koken! Of houd in ieder geval even een uurtje je waffel. En haal een biertje voor me.

Afijn. De indruk kan gewekt worden dat wij wat vrouw onvriendelijke zijn. Dat is een misvatting. Wij vinden vrouwen namelijk hele mooie wezens, alleen wat vermoeiend om naar te luisteren. Ze hebben ontegenzeggelijk kwaliteiten, zoals koken, stofzuigen en bier halen, maar ze zouden nog waardevoller zijn wanneer ze af en toe niet in iedere adem een stortvloed aan woorden het luchtledige in zouden slingeren. Op deze website treft u vrouwen zoals wij mannen ze graag zien. Fraaigevormd, verbeten soms, zwetend, naturel. Maar bovenal stil.

Colofon:

Sjaak P.
Jantje Smit
Ursul de G.
Gerard J.
Semafoor & Dommel

Techniek & Vormgeving:
Accessoires B.

Foto’s:

VI-Images.nl