Over Ons

In een samenleving van alsmaar toenemende emancipatie is het tijd voor een tegengeluid. Niet de uitwassen van de Islam, maar de oprukkende macht van de vrouw is de grootste bedreiging voor de mannelijke samenleving. Stemrecht voor vrouwen: vooruit. Gelijke behandeling: toe maar. Vrouwen in topfuncties die hetzelfde verdienen als wij mannen? Het moet niet gekker worden.